บริการออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนและงาน Pre Production

            สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการของคุณ  ด้วยการสร้างแบรนด์คาแรคเตอร์การ์ตูนของตัวเอง
แอนิเมชั่น เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูน เพื่อเป็นตัวแทนสินค้า บริการ องค์กร หน่วยงาน ตราสัญลักษณ์(Logo) ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นหุ่นมาสคอต(Mascot) งานภาพเคลื่อนไหว 2D, 3D
แอนิเมชั่น และการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลต่างๆ นอกจากนี้ วิธิตา แอนิเมชั่น ยังสามารถพัฒนางานในส่วนก่อนการผลิตทั้งหมด (Pre Production) ตั้งแต่พัฒนาเรื่อง (Story & Plot Development) งานออกแบบทั้งหมด (Charactor, Prop & Location Design) การออกแบบเสียงดนตรีและการพากย์เสียง(Sound & Music Development, Voice Casting & Recording) เพื่อเตรียมงานก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย