อินโฟกราฟิก

            บริการรับทำอินโฟกราฟิกหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การแปลงข้อมูลต่างๆ ที่มีมากมาย เช่น ข้อมูลสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ มาทำให้้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความน่าสนใจ เพื่อให้ข้อมูลที่น่าเบื่อเหล่านั้นกลายเป็นสื่อตัวใหม่ที่มีภาพสวยงาม จะทำให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด