ห้องบันทึกเสียงและตัดต่อ

            วิธิตา แอนิเมชั่น มีห้องและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมทั้งบุคลากรผู้ชำนาญในการให้บริการงานด้านโพสต์
โปรดักชั่นครบวงจร ได้แก่ ห้องและอุปกรณ์เครื่องมือตัดต่อภาพ (Non Linear Editing Studio) ห้องและอุปกรณ์บันทึกเสียง (Sound & Voice Recording) บริการออกแบบและทำเสียงประกอบ (Sound Design & Sound Effict) บริการออกแบบและจัดทำดนตรีและเพลงประกอบ (Music, Scoring & Background) บริการรวมงานทำมาสเตอร์และบันทึกงานในรูปแบบต่างๆ (Final mix & mastering, all kinds of output format include beta format)