โคบุตร

Genre : Epic & Edutainment
Format : 2D Animation
Duration : 6.20 min X 26 epi
Target : 9-14 years
Available : Worldwide, except Thailand

เนื้อเรื่องย่อ

            เรื่องราวของโคบุตร มีความน่าสนใจทั้งการผจญภัย การต่อสู้ที่น่าตื่นเต้น รวมถึงโลกเหนือจินตนาการระหว่าง มนุษย์ เทพเจ้า และหมู่ยักษ์ แต่เหนือสิ่งอื่นใดโคบุตรได้สอดแทรกหลักความคิดสอนใจไว้ โดยมีหลักใหญ่ๆ คือ “ทุกชัยชนะ เริ่มต้นจากการให้อภัย” โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มจากการมีผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ แต่การใช้กำลังต่อสู้กันนั้นหาใช่ชัยชนะที่แท้จริงไม่ การให้อภัยซึ่งกันและกันต่างหาก

            ก่อนจะชนะใคร ต้องชนะใจตนเองให้ได้ก่อน วิธีเอาชนะด้วยความเมตตาในทุกตอนโคบุตร และพรรคพวกจะได้รู้จักศัตรูร้ายกาจ ยากต่อการเอาชนะ มากขึ้นเรื่อยๆ หากแต่ศัตรูสำคัญที่สุดกลับไม่ใช่ใคร แต่เป็นความโกรธในใจ ที่โคบุตร และพรรคพวกต้องเอาชนะให้ได้นั่นเอง

Broadcast License