รับสมัครงาน ด่วน !!!!!!

1. Character Designer

      1. มีพื้นฐานและประสบการณ์การออกแบบ Character การ์ตูน
      2. สามารถออกแบบตัวละคร, ลายเส้น, ออกแบบเสื้อผ้า,ฉาก,และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้หลายสไตล์
      3. มีใจรักในงาน Animation ชอบศึกษางานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองเสมอ
      4. มีความรับผิดชอบ ขยัน สามารถทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
      5. มีที่พักอยู่ใกล้ออฟฟิศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. 3D Animator (junior, senior)

      1. มีประสบการณ์ในการ Animate โดยโปรแกรม Maya
      2. มีความรู้ความเข้าใจ principle ของหลักการ Animate 3D Character
      3. มีพื้นฐานศิลปะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย EQสูง

3. 2D Animator

      1. ใช้ โปรแกรม Flash, illustrator และ Photoshop ได้ดี
      2. มีพื้นฐานด้านศิลปะและการวาดรูป
      3. ใช้ Toonboom ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. 3D Modeler

      1. ใช้โปรแกรม Maya ได้ดี
      2. มีพื้นฐานด้านศิลปะ
      3. สามารถขึ้นโมเดล Character, BG พร้อม Texture
      4. มีทักษะและประสบการณ์การทำงานด้าน Model

5. SLR

      1. ใช้โปรแกรม Maya ได้ดี
      2. มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานด้าน render SLR
      3. มีพื้นฐานด้านศิลปะ

6. IT Support

      1. มีความรู้เกี่ยวกับ MS Windows Server 2012, MS Windows 7, MS Windows 8 และ MS Office เป็นอย่างดี
      2. มีทักษะเกี่ยวกับ CentOS และ PHP
      3. มีความรู้และเข้าใจในพื้นฐานระบบ Network และความรับผิดชอบเป็นอย่างดี
      4. มีประสบการณ์ทางด้านการ Support อย่างน้อย 1 ปี

7. Producer/Jr.Producer

      1. มีทักษะด้านการวางแผนงาน การบริหารโปรเจ็คท์และติดต่อประสานงาน
      2. จบการศึกษาสาขา animation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*
      3. มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง
      4. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
      5. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี มั่นใจในตนเอง มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้จักการแก้ไขสถานการณ์
      6. มีความรับผิดชอบ ขยัน ทุ่มเท รักความก้าวหน้า สามารถทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
      7. มีที่พักอยู่ใกล้ออฟฟิศจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

8. Social Graphic Admin

      1. มีความสามารถและเชี่ยวชาญงาน graphic หลากหลายสไตล์
      2. ชอบอัพเดทสถานการณ์ ติดตามข่าวสารโลก social
      3. มีความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือใน Facebook เป็นอย่างดี
      4. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการเขียนบทความหรือข้อความโปรโมท
      5. มีประสบการณ์การทำงาน Admin เพจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      6. มีทักษะ ไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง
      7. ปิดงานได้เอง ทุ่มเท ทำงานเร็ว กระตือรือล้น สามารถทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
      8. มีที่พักอยู่ใกล้ออฟฟิศจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

9. Business Manager - Online/Social/Mobile

      1. มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้าน Online / Social / Mobile Content / Mobile Application
      2. มีความรู้ด้าน Marketing หรือ โฆษณา
      3. ชอบศึกษาเทรนด์ใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
      4. สามารถนำเสนองาน ให้คำปรึกษา และแนะไอเดียแก่ลูกค้าได้
      5. มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
      6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน ทุ่มเท
      7. มีทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะอารมณ์ที่ดี บุคลิกดี มีไหวพริบ
      8. สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี

10. Co-ordinator , Admin ประสานงาน

      1. มีประสบการณ์ทำงาน ติดต่อประสานงาน คล่องแคล่ว
      2. มีทัศนะคติที่ดี อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี
      3. มีประสบการณ์ทำงาน Production หรือรู้ขั้นตอน Production จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11. Creative for Animation

      1. มี Idea บรรเจิด จินตนาการ สร้างสรรค์ ชอบคิด ชอบทำ
      2. สามารถคิดเรื่อง คิดบท งานการ์ตูน หลากหลายสไตล์
      3. ชอบงานการ์ตูน ชอบศึกษางานใหม่ ๆ + เทรนด์ใหม่ ๆ
      4. ไม่ซ้ำซาก จำเจ มีมุมมอง + ทัศนคติที่ดี
      5. กล้าคิด กล้าเสนอไอเดียและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

12. Editor

      1. เชี่ยวชาญ โปรแกรม Adobe Premiere
      2. มีทักษะและความชำนาญในการเล่าเรื่อง ลำดับภาพ
      3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ์ตูน Animation

Update 29-08-2015

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทวิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด

955 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-641-9400 ต่อ 605
มือถือ : 086-421-0548